آیه‌های ایمان

در پهنه‌ی عظیم روشنی‌ات، پیامی پنهان بود که مرا به سپیدی باور رساند.

من فراسوی ایمان را در روشنی تو دیدم.

نگهبان نور شدم.

آن زمان روی موج پر تلاطمی از پریشانی و طنازی در نوسان بودم.

انسانیتم را از لابه‌لای خارها و بوته‌های سرگشتگی، بیدار کردی.ادامه مطلب ...